20101002

macen min er død, og jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med den saken.